Pomáháme vám růst

MANAGEMENT, MARKETING, PUBLIC RELATIONS, VÝZKUM

Naše služby

Co pro Vás můžeme udělat?

Avatar1

Management
consulting

Audit firemních procesů
Provozní a strategické řízení
Manažerský reporting
Obchodní a distribuční strategie
Řízení změn ve firmě
Korporátní strategie
HR management a coaching

Avatar2

Marketing
Public relations

Marketingové strategie
Zvyšování prodejní efektivity
Management zákaznických procesů
Optimalizace produktových portfolií
Řízení marketingových kampaní
Budování značky a image firmy
Media relations a PR

Avatar3

Výzkum trhu
Analýza

Průzkum zákaznických trendů
Detekce tržních příležitostí
Benchmarkingové strategie
eCommerce výzkumy
Analýza zákaznického portfolia
Online research comunities
Start-up mentoring

Více informací

Management consulting


Poskytneme vám čerstvý pohled na vaši firmu. Náš pohled je objektivní, komplexní, odborný a přímý.
Hledáme způsoby, jak vaší firmě pomoci k vytyčeným cílům v rámci všech podnikových procesů.

Strategie společnosti

Klíčové je vědět, kam jdeme. Bez jasné vize firma jen přežívá. Definování klíčových cílů a strategie jejich dosažení je základním předpokladem pro zdravý růst. Společně s vámi definujeme vizi a nutné strategické kroky pro její naplnění.

Audit firemních procesů

Někdy stačí ke zvýšení výkonnosti firmy drobná změna ve vnitropodnikových procesech. Provedeme audit procesů, případně jejich zmapování a doporučíme potřebné změny vzhledem k cílům. V rámci řízení rizik definujeme rizikové body, jejich významnost a možnosti optimalizace.

Strategické řízení na úrovni procesů

Strategii společnosti promítneme do jednotlivých procesů (např. finanční, obchodní, distribuční, marketingový, personální atd.), definujeme klíčové ukazatele výkonnosti nutné pro naplnění cílů.

Manažerský reporting

Využijeme stávající či vytvoříme nový jednoduchý způsob reportování klíčových ukazatelů. Řídit firmu bez znalosti podstatných čísel je jako řídit v noci mimo město bez zapnutých světel.

Řízení změn ve firmě

Rozhodli jste se pro změnu? Co vše je potřeba udělat pro její implementaci? Jak velká jsou rizika implementace? Kdo by měl změnu zavést? Někdo zvenku? Zevnitř? Na tyto a další otázky nalezneme společně odpovědi.

Řízení lidských zdrojů

Kvalita firmy je přímo úměrná kvalitě jejích zaměstnanců. Pomůžeme vybrat ty správné zaměstnance pro vaše cíle. Stávajícím zaměstnancům umožníme využít skrytého potenciálu formou školení, koučingu či mentoringu.

Marketing a Public relations


Pomůžeme vám s firemním marketingem a budováním dobrého jména. Čekejte komplexní a realistický přístup.
Zmapujeme společně všechny procesy a najdeme nejvhodnější řešení ušité vaší firmě na míru.

Marketingová strategie

Strategie určuje základní směr, jakým se firma ubírá v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu. Definujeme základní pilíře firemního marketingu, zoptimalizujeme stávající procesy a navrhneme nové příležitosti k růstu (např. úpravu cílové skupiny, komunikačních kanálů apod.).

Zvyšování prodejní efektivity

Přemýšlíte o zvýšení prodejní efektivity, ale stále se točíte v kruhu a bojujete s tunelovým viděním? Poskytneme vám nezaujatý pohled z vnějšku firmy. Zrevidujeme prodejní kanály, obchodní a distribuční model a navrhneme systematické kroky vedoucí ke zvýšení prodeje.

Management zákaznických procesů

Jak efektivní jsou vaše zákaznické procesy? Díky jejich optimalizaci a řízení můžete zvýšit efektivitu prodeje a zkvalitnit zákaznickou zkušenost. Připravíme s vámi zákaznické modely včetně procesních map a pomůžeme vám je implementovat v praxi.

Optimalizace produktových portfolií

Přesycená produktová portfolia brzdí růst a snižují konkurenceschopnost firmy. Navrhneme optimální šíři sortimentu s ohledem na výkonnost a životnost vašich produktů a služeb dle jednotlivých distribučních kanálů.

Řízení marketingových kampaní

Efektivní marketingové aktivity vyžadují přesné plánování a řízení. Doporučíme vám co komunikovat, ke komu, kdy, jak a za kolik včetně možností měření efektivity.

Budování značky a image firmy

Dobrá firemní image a silná značka může být pro vaši firmu klíčová. Navrhneme plán systematického zvyšování povědomí o vašich značkách a poskytneme know-how k budování a udržení optimální image.

Media relations a PR

Kvalitní řízení vztahů s médii má obrovský vliv na na konkurenceschopnost a ziskovost. Pomůžeme vám vybudovat silné PR díky našim kvalitním vztahům s novináři a médii.

Výzkum trhu a Analýza


Znalost celkového trhu a vašeho segmentuje vaše silná konkurenční výhoda.
Získáme pro vás podstatná data a na základě jejich vyhodnocení doporučíme další kroky.

Zákaznické trendy

Víte, jaké jsou aktuální zákaznické trendy a co zajímá právě vaši cílovou skupinu? Zjistíme, kdo skutečně jsou, nebo by mohli být vaši zákazníci, a čím si je můžete získat.

Tržní příležitosti

Plánujete expanzi na nový trh? Znáte ho? Nebo jen uvažujete o tržní příležitosti? Cíleně zanalyzujeme tržní prostředí, definujeme příležitosti a potenciální rizika, předložíme strategii vašeho vstupu na trh.

Benchmarking

Učit se od schopných a úspěšných firem se vyplatí. Nastavíme klíčové parametry pro srovnání, určíme best-in-class kritéria a poradíme s procesy pro snadnou implementaci.

eCommerce

Mít či nemít eshop? A když mít, tak jak zajistit jeho efektivní fungování? Rádi poskytneme naše know-how a půjdeme do spuštění s vámi!

Zákazníci

Jak moc jsou pro vás zákazníci ziskoví? A jednotlivé distribuční kanály? Řekneme vám, kdo by měl být vaším zákazníkem vzhledem k firemní strategii, a doporučíme vhodné distribuční kanály.

Start-up mentoring

Rozjíždění nové firmy přináší mnoho nových oblastí: od prvotní vize, přes daňové, právní, účetní otázky až po ekonomickou smysluplnost. Provedeme vás všemi kroky souvisejícími s úspěšným rozběhem start-upu včetně nalezení potenciálních investorů.

Pro koho jsme pracovali

Syngenta

Analýza podnikových procesů

Analýza klíčových podnikových procesů včetně tvorby grafických map a detailního popisu procesů. Součástí byla identifikace rizik napříč procesy a doporučení vhodných opatření pro jejich optimalizaci.

Glopolis

Strategie komerčních služeb a jejich komunikace

Analýza a definice portfolia komerčních služeb think-tanku s ohledem na tři typy cílových skupin, definice komunikačních kanálů, návrh a implementace komunikační strategie, revize komunikačních materiál a akční plán pro public relations.

Čepro

Risk management

Risk management podnikových procesů zahrnoval mapování jednotlivých procesů, vytvoření procesních map, identifikaci rizik, ohodnocení významnosti rizik a jejich optimalizace.

Edupont

Marketingová strategie a tvorba produktu

Komplexní marketingová strategie školicího střediska, positioning značky a tvorba image, sestavení business plánu, konkurenční analýza, tvorba produktového portfolia, nastavení cenové strategie, komunikační strategie a realizace mediálního plánování.

Bluecake

Komunikační kampaň při uvedení produktu na trh

Příprava a implementace komunikační kampaně pro uvedení softwarového produktu na trh, analýza cílových skupin, social media marketing, budování zákaznické komunity, CRM systém pro sběr zákaznických dat a akviziční aktivity.

T-mobile

Analýza podnikových procesů

Analýza vnitrofiremních procesů, identifikace rizik v souladu se SOX, doporučení pro optimalizaci rizik.

Siemens

Strategie ecommerce

Tvorba a implementace strategie pro spuštění nového ecommerce distribučního kanálu (Siemens domácí spotřebiče), průzkum trhu a konkurence, prognostika budoucího vývoje, optimalizace procesů, identifikace silných a slabých stránek.

Telmedicin

Marketingová strategie při vstupu na nové trhy

Nastavení vhodných distribučních a komunikačních kanálů při vstupu produktu Telmedicin na evropské trhy, analýza procesů cílení na zákaznické segmenty (B2B, B2C), sestavení akčního plánu pro realizační fázi a mentoring výkonného týmu.

ČEZ

Tvorba reportingového systému

Tvorba reportingového systému pro mateřskou společnost ČEZ a její klíčové dceřiné společnosti. Součástí bylo nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti. Reporting byl vytvořen v MS Excel.

SSE

Risk management

Zavedení systému řízení rizik, definování pozice risk manažera, jeho odpovědností a kompetencí. Definování rizik napříč procesy, jejich grafické zanesení v rámci procesních map, ohodnocení a optimalizace.

Slovalco

Optimalizace strategie

Analýza strategie společnosti, definování klíčových cílů, rozpad strategických cílů na jednotlivé procesy společnosti. Definování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v rámci procesů pro zajištění měřitelnosti naplňování strategie.

Freshconsulting s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město
tel.: +420 604 726 996
e-mail: office@freshconsulting.cz

IČO: 24194051
DIČ: CZ24194051

Společnost Freshconsulting s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187452. Bankovní účet je veden u Komerční banky a.s., č.ú.:107-6726700257/0100.

Chcete se nás na něco zeptat?

Logo